Fond uvodi nova tehnološka rješenja u IISZ
 

17.05.2019.god

Dana 16.05.2019.godine Fond je otpočeo sa implementacijom aplikativnih rješenja razvijenih u novim tehnologijama i naprednim softverskim alatima, na informacionom sistemu sekundarne zdravstvene zašite. Kao pilot projekat odabrana je Opšta bolnica Cetinje i implementacija unaprijeđene verzije Aplikacije za specijaliste „Posjeta“, namijenjene ljekarima specijalistima za svakodnevni rad i unos neophodnih evidencija u specijalističkim ambulantama i hitno-prijemnim ambulantama opštih bolnica. Nakon završenog pilot projekta, nastaviće se sa razvojem i implementacijom naprednih tehnologija i u drugim djelovima Integralnog informacionog sistema zdravstva (IISZ).

Pored toga što ove tehnologije omogućavaju veću konformnost u radu, jednostavniji rad, sveobuhvatne informacije o pacijentu, a u krajnjem optimizaciju rada i uštedu vremena i resursa, bitno je istaći da se nova rješenja razvijaju na OpenSource platformi (u pitanju su Spring Framework, AngularJS i JasperReports). Ovo znači da će se u perspektivi, kroz implementaciju i u ostalim djelovima IISZ, ostvariti značajne uštede u pogledu troškova za nabavku i održavanje potrebnih licenci.